Vay tốt

Cách cài đặt

Nhấp để tải xuống- cho phép cài đặt ứng dụng trong điện thoại

Hướng dẫn cài đặt: cho phép cài đặt ứng dụng trong tuỳ chọn bảo mật của phần cài đặt điện thoại

Tải về